ВиталГаз вашият партньор в света на синята енергия...

Виталгаз ЕООД е дъщерно предприятие на Синергон Холдинг, създадено през 2010г. Основната дейност на дружеството е фокусирана в изграждане и зареждане на битови и промишлени инсталации на пропан-бутан посредством система от малки резервоари от 1000 до 10 000 л.

В дружеството са привлечени специалисти с дългогодишен опит, изградили повече от 850 инсталации за пропан-бутан на територията на страната, като самостоятелни къщи , вили , кооперации, асфалтови бази, промишлени цехове, хотели, парници, сушилни и др. Част от дейността на Виталгаз ЕООД е свързана с доставка на пропан-бутан на едро от газови хранилища и също така зареждане на автогазостанции.