Общи условия за отдаване на резервоари за пропан-бутан


(1. ВиталГаз ЕООД предоставя на своите клиенти резервоари за втечнен газ срещу паричен депозит, наем или продажба. Предлаганите резервоари са нови, напълно оборудвани до регулатор първа степен, снабдени са с пълна техническа документация на български език, отговаряща на нормативните изисквания и са пригодени за незабавно узаконяване и влагане в газовите инсталации.


Условията за отдаване включват следните възможности:
ОБЕМ ЛИТРИ ПОЛОЖЕНИЕ ВИД МОНТАЖ ДИАМЕТЪР ММ ДЪЛЖИНА ММ ВИСОЧИНА ММ
1750 хориз. надземен 1250 1700 1550
2750 хориз. надземен 1250 2444 1550
4850 хориз. надземен 1250 4174 1550
10 000 хориз. надземен 1250 8670 1550
1750 хориз. подземен 1250 1700 1890
2750 хориз. подземен 1250 2444 1890
4850 хориз. подземен 1250 4174 1890
10 000 хориз. подземен 1250 8670 1890
   (2. Паричният депозит се внася еднократно без да се заплаща ДДС. При прекратяване на договорните отношения клиентът връща на ВиталГаз ЕООД резервоара, срещу което получава внесения депозит, намален с разходите за изхабяване.
   (3. Паричният депозит включва стойността на резервоара и съоръженията към него, монтирани от производителя и техническата документация, необходима за узаконяването на резервоара.
   (4. Договор за наем се сключва минимум за 3 години без да се внася първоначална вноска.
   (5. При отдаване на резервоари на депозит или под наем собствеността остава на ВиталГаз ЕООД.
   (6. Заедно с договора за депозит или наем, клиентът сключва с ВиталГаз ЕООД и договор за доставка на пропан-бутан.
   (7. В цените на подземните резервоари е включена стойността на катодната защита и предпазния люк.
   (8. ВиталГаз ЕООД осигурява редовна доставка на пропан-бутан с гарантиран произход и качество. ВиталГаз ЕООД доставя и чист пропан, което гарантира безпроблемна експлоатация на газовата инсталация без изпарител при ниски отрицателни температури в зимния период.
   (9. Доставната цена на втечнения газ се договаря индивидуално с клиента в зависимост от цените на производителя, годишната консумация на газ, местоположението на консуматора и др. Осигурен е транспорт до резервоара на потребителя.
   (10. Цените за проектиране, изграждане и узаконяване на газовата инсталация се уточняват за всеки конкретен обект и могат да се договарят свободно между клиента и фирмата, извършваща монтаж на газовата инсталация.